PRESPOR stropný systém

prespor strop

Stropy PRESPOR "B" majú široké pole využitia v stavebníctve. Vyhovujú požiadavkám bytových stavieb, jedální, kancelárií, škôl, ale i zhromažďovacích, výrobných a skladových priestorov, garáží, atď. Jedná sa o montovaný strop, ktorý je zhotovený zo stropných nosníkov PKT, stropných vložiek, debniacich platní a monolitickej zálievky z betónu C20/2 5, prípadne C25/30. Nosníky sú vyrábané v dĺžkach podľa potreby odberateľa, maximálne však do dĺžky 8,2 m. To, spolu s variabilitou výšky stropu (závisí od zvoleného typu stropnej vložky a nadbetonávky) umožňuje použitie jedného stropného systému v rámci celého budovaného objektu. Výhodou stropného systému PRESPOR "B" je vynikajúca únosnosť (úžitkové zaťaženie až do 5 kN/m2 ), jednoduchá a rýchla montáž (vo väčšine prípadov bez nároku na mechanizáciu na stavbe), bezproblémová možnosť umiestnenia otvorov pre schodištia, komíny a pod.

Stropné nosníky

Nosník je tvorený zváranou priehradovou výstužou kotvenou do betó novej pätky (trieda betónu C25/30) lichobežníkového prierezu, na boky ktorej sa ukladajú stropné vložky z prostého betónu. Priestorová priehradová výstuž zabezpečuje dostatočnú tuhosť nosníkov pri doprave, montáži a zmonolitnení. Priehradová výstuž môže byť doplnená o jeden až dva prídavné prúty priemeru 10 až 12 mm.

nosniky prespor

Stropné vložky

Výška stropnej konštrukcie závisí predovšetkým od zvoleného druhu stropnej vložky a hrúbky nadbetónovanej monolitickej časti stropu. Na výber sú tri druhy vložiek, a to s výškou 160, 200, alebo 250 mm. Každá z nich je vyhotovená z prostého betónu a vyľahčená vzduchovými dutinami. Debniace platne SBP – 9 sú taktiež vyhotovené z prostého betónu. Využívajú sa najmä vtedy, keď nahradzujú stropnú vložku, a to z dôvodu jej presahu do koruny nosného muriva viac ako 80 mm. Ďalej platne slúžia na vytvorenie priestoru na takom mieste, kde bude potrebné väčšie množstvo betónovej zmesi (napr. napojenie schodiska na stropnú konštrukciu). Rozrezaním je v prípade potreby možné z jednej platne získať dve polovičné platne.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info