PORFIX Stropný systém

PORFIX stropný systém

PORFIX stropný systém

Stropný systém PORFIX je navrhnutý pre premenné zaťaženie typ „A" – Obytné priestory do 2,0 kN/m2. Výhodou použitia systémového riešenia je, že pod omietkou na obvodovom múre, priečkach a strope "pracuje" rovnaký materiál. Vložky aj nosníky absorbujú vlhkosť rovnako a zabezpečujú rovnaký vzhľad stropu i stien.

Podperný systém je potrebné vybudovať ešte pred samotným kladením stropných nosníkov. Podpery treba stavať tak, aby sa dosiahlo nadvýšenie stredov nosníkov - a to o 1/300-tinu rozponu nosníka. Umiestnenie montážnych podpier musí byť v maximálnych vzdialenostiach do 1,6 m. Podpery nikdy nestavajte na zamrznutej zemi.

Technické parametre stropného systému PORFIX:

- osová vzdialenosť nosníkov - 600 mm
- maximálna svetlosť miestnosti - 7 700 mm
- zálievka stropu nad stropnými vložkami - hrúbka 50 mm, vystuženie sieťou φ 6/200/200, sieť sa uloží na hornú výstuž železobetónových nosníkov
- stropné nosníky s minimálnou úložnou dĺžkou 150 mm je možné klásť priamo na tvárnice (bez železobetónovej roznášacej vrstvy)
- trieda betónu monolitických častí stropu C20/25
- orientačná spotreba na 1 m 2 stropu – 1,67 bm stropného nosníka a 6,67 ks stropných vložiek
- spotreba betónu na zálievku 0,09 - 0,1m 3 /m 2 stropu

PORFIX doprava

PORFIX doprava

Doprava uceleného kamiónu je zadarmo, za posledný nevyťažený kamión je účtovaný poplatok 24,00 € s DPH. Kamión odvezie 22 paliet (P2-440, P2-500) alebo 18 paliet (P4-600) alebo 26 paliet (P2-400). Kamión s hydraulickou rukou odvezie 21 paliet (P2-440, P2-500), 17 paliet (P4-600) alebo 22 paliet (P2-400). Vykládka materiálu z vozidla s HR pre miesto vykládky vzdialené do 200 km od Zemianskych Kostolian je účtovaná sumou 144 €/kamión s DPH. Prekládka palety vlek - auto je účtovaná 6,00 €/pal s DPH.

Objednávky je možné realizovať iba na ucelené palety. Palety Porfix sa nezálohujú. Dodacia lehota je 3 - 14 pracovných dní.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info