Porovnanie cien tehlového muriva so zateplením

Pre lepšie rozhodovanie sa pri výbere tehlového muriva sme pre Vás pripravili prehľady cien obvodového muriva vrátania materiálu na zateplenie muriva. Ako izolácia bola uvažovaná minerálna izolácia Nobasil FKD S Thermal v takej hrúbke, aby tepelný odbor muriva s izoláciou spĺňal požiadavky novej normy platnej od 1.1.2016, t.j aby tepelný odpor bol väčší ako 4,4. V druhej alternatíve sme hrúbku izolácie uvažovali tak, aby tepelný odbor muriva s izoláciou spĺňal požiadavky normy platnej od 1.1.2020, t.j aby tepelný odpor R bol väčší ako 6,5.

Tabuľka č.1  Murivo vyhovujúce súčasnej norme R je väčšie ako 4,4

porovnanie cien muriva

Tabuľka č.2  Murivo vyhovujúce norme od roku 2020  R je väčšie ako 6,5

porovnanie cien muriva

A čo nám teda z tabuliek vyplýva?

Ako cenovo najvýhodnejší typ muriva sa javí murivo z tehál HELUZ Plus Uni hrúbky 38 cm so 4 cm resp. 8cm izolácie. Rozdiel ceny medzi murivom s tepelným odporom R=4,4 (vyhovuje novej norme)
a murivom s tepelným odporom R=6,5 (vyhovuje norme platnej od roku 2020) je 1195 €. Tento rozdiel ceny sa Vám však vráti v nižších prevádzkových nákladoch na vykurovanie za pár rokov.
Ak niekto však nechce zateplovať, tehly HELUZ STI 49, HELUZ Family 50, HELUZ Family 38 2in1, HELUZ Family 44 2in1, HELUZ Family 50 2in1 vyhovujú novej norme aj bez zateplenia.
Z uvedených tabuliek taktiež vyplýva zaujímavý poznatok, že murivo z tehál hrúbky 30 cm nie je najlacnejšou alternatívou tak ako si väčšina stavebníkov myslí.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info